การจัดส่ง

- บริการจัดส่งโดย อ.ต.ก. express ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพฯ, อำเภอเมือง นนทบุรี และ ปากเกร็ด (บางส่วน) โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
พื้นที่นอกแหนือ 22 เขตในกรุงเทพ คิดอัตราค่าขนส่งเพิ่ม 100 บาท

- ลูกค้าจะได้รับสินค้า ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากยืนยันการชำระเงิน (กรณีโอนเงินทางธนาคาร ลูกค้าจะได้รับสินค้าหลังจากส่งหลังฐานการโอนเงินให้กับทาง อ.ต.ก.)

- บริการจัดส่งสินค้าทุกวัน เวลา 08:30 – 16:00 น.

- กรณีลูกค้าสั่งสินค้าหลังเวลา 16:00 น. เราจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 08:30 น. และลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 ชั่วโมงนับจากนั้น

- กรณีลูกค้าอยู่นอกเขตให้บริการจัดส่ง เราจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบและทำการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่สามารถจัดส่งได้

- มีบริการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดโดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลข 02 790 4545

อ.ต.ก. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

101 Thanon Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

  • 02 790 4545
  • 02 279 2080-9